บริการเว็บโฮสติ้งบนระบบ SSD

Hosting SSD

Baby 299!

รายละเอียดโฮสติ้ง
SSD 1 GB
Bandwidth 50 GB/เดือน
Multi 1 Domain
Unlimited Subdomain
10 Email Account
100,000 INODES

Starter 599!

รายละเอียดโฮสติ้ง
SSD 3 GB
Bandwidth 100 GB/เดือน
Multi 2 Domain
Unlimited Subdomain
Unlimited Email Account
250,000 INODES

Beginner 999!

รายละเอียดโฮสติ้ง
SSD 5 GB
Bandwidth 200 GB/เดือน
Multi 4 Domain
Unlimited Subdomain
Unlimited Email Account
250,000 INODES

Standard 1678!

รายละเอียดโฮสติ้ง
SSD 8 GB
Bandwidth 350 GB/เดือน
Multi 10 Domain
Unlimited Subdomain
Unlimited Email Account
300,000 INODES

Deluxe 2222!

รายละเอียดโฮสติ้ง
SSD 10 GB
Bandwidth 500 GB/เดือน
Multi 20 Domain
Unlimited Subdomain
Unlimited Email Account
350,000 INODES

Platinum 3333!

รายละเอียดโฮสติ้ง
SSD 15 GB
Bandwidth 1000 GB/เดือน
Unlimited Domain
Unlimited Subdomain
Unlimited Email Account
450,000 INODES

Exclusive 4444!

รายละเอียดโฮสติ้ง
SSD 25 GB
Bandwidth 1000 GB/เดือน
Unlimited Domain
Unlimited Subdomain
Unlimited Email Account
600,000 INODES