บริการ VPS SSD เร็วกว่า HDD 5 เท่า

VPS SSD 399!

รายละเอียดเซิฟเวอร์
CPU 2 CORE
RAM 3 GB
SSD 30 GB
OS Windows Server

VPS SSD 699!

รายละเอียดเซิฟเวอร์
CPU 3 CORE
RAM 8 GB
SSD 40 GB
OS Windows Server

VPS SSD 999!

รายละเอียดเซิฟเวอร์
CPU 4 CORE
RAM 10 GB
SSD 60 GB
OS Windows Server

VPS SSD 1599!

รายละเอียดเซิฟเวอร์
CPU 6 CORE
RAM 16 GB
SSD 100 GB
OS Windows Server

VPS SSD 2599

รายละเอียดเซิฟเวอร์
CPU 7 CORE
RAM 32 GB
SSD 120 GB
OS Windows Server

VPS SSD 3999!

รายละเอียดเซิฟเวอร์
CPU 8 CORE
RAM 64 GB
SSD 200 GB
OS Windows Server